01.

รับกำจัดขยะ

บริการรับซื้อรับกำจัดขยะที่ไม่เป็นอันตรายออกจากโรงงานอุตสาหกรรมกากของเสียวัสดุเหลือใช้เพื่อการคัดแยกรีไซเคิล

02.

บริการขนส่ง

บริการขนส่งกากอุตสาหกรรมจากโรงงานลูกค้าเพื่อไปส่งบำบัดและกำจัดยังศูนย์บำบัดที่ได้มาตรฐาน
.

03.

บริการจัดเก็บ

บริการจัดเก็บและขนส่งปฎิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
.
.

04.

เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ คำนึงถึงความปลอดภัยในการขนย้ายรวมทั้งการคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
.

บริษัท เอ แอนด์ อาร์ รีไซเคิ้ลลิ้ง เซ็นเตอร์ จำกัด เรามีความภาคภูมิใจในการช่วยรีไซเคิลด้วยความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ เราบริการจัดการประมูลรับซื้อและกำจัดวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกจากโรงงานอุตสาหกรรม,สำนักงานทั่วไป ไม่ว่าจะเป็น พลาสติก,กระดาษ,เหล็ก,ไม้,อลูมิเนียน ฯลฯ

บริษัทเรายินดีบริการรับขนส่งวัสดุที่ไม่ใช้แล้วถึงที่ โดยคำนึงถึงความปลอดภัยในการขนย้าย รวมทั้งการคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

นโยบายสิ่งแวดล้อม

บริษัท เอ แอนด์ อาร์ รีไซเคิ้ลลิ้ง เซ็นเตอร์ จำกัด มีความมุงมั่นในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ โดยยึดมั่นตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนถึงการป้องกัน ลด และแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีต่อองค์กร และชุมนุมด้วยความมุ่งมั่น ดังต่อไปนี้

1. ปฏิบัติงานตามกฎหมาย ข้อบังคับ และข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อม
2. ป้องกัน ควบคุมมลพิษที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน
3. ติดตาม และทบทวนการดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามข้อกำหนด กฎหมาย และ
มาตรฐานสิ่งแวดล้อม รวมถึงมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
4. ส่งเสริมสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสมในการปฏิบัติงาน
5. รณรงค์ปลูกจิตสำนึกและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พลังงาน ตลอดจนทรัพยากรธรรมชาติ

บริการของเรา

บทความน่าสนใจ

อัพเดทข่าวสารวงการรีไซเคิล ราคารับซื้อของเก่า ราคาเศษเหล็ก
รวมถึงการจัดการขยะรีไซเคิล

ราคารับซื้อวันนี้

’01/ธันวาคม/2022’

วัสดุ

ราคา

เศษเหล็กปั้ม 15.00
เหล็กหนา(ตัดไฟ) 14.70

ราคาอาจมีการปรับเปลี่ยนขึ้นลงตามท้องตลาด ติดต่อสอบถามราคาเหล็กเพิ่มเติม 098-8982289