วัสดุเหลือใช้ที่รับซื้อ

บริการรับซื้อรับกำจัดขยะที่ไม่เป็นอันตรายออกจากโรงงานอุตสาหกรรมกากของเสียวัสดุเหลือใช้เพื่อการคัดแยกรีไซเคิล

รับซื้อเหล็กทั่วไป

รับซื้อขี้กลึง

รับซื้ออลูมิเนียม

รับซื้อทองแดง

รับซื้อลวดคอยล์

รับซื้อเหล็กตัดไฟ

รับซื้ออลูมิเนียม

รับซื้อเหล็กปั้ม

ราคารับซื้อวันนี้

’13/กรกฎาคม/2024’

วัสดุ

ราคา

เหล็กหนา(ตัดไฟ) 12.50
เศษเหล็กปั้ม 13.00

ราคาอาจมีการปรับเปลี่ยนขึ้นลงตามท้องตลาด ติดต่อสอบถามราคาเหล็กเพิ่มเติม 098-8982289