รับซื้อ-ขายวัสดุ ที่สามารถรีไซเคิลได้

line_oa_chat_240322_154648

รับซื้อ-ขายวัสดุ ที่สามารถรีไซเคิลได้

รับซื้อ-ขายเศษเหล็ก เศษโลหะ อลูมิเนียม สแตนเลส ทองแดง และทองเหลือง
line_oa_chat_240322_154042

รับกำจัดขยะ
รับขนส่งวัสดุที่ไม่ได้ใช้แล้วทิ้ง

ซื้อขายวัสดุที่รีไซเคิลได้ โดยเน้นสินค้า วัตถุดิบเหลือใช้จาก แหล่งรวบรวมวัสดุรีไซเคิลหรือจากโรงงาน เช่น เศษพลาสติก เหล็ก อลูมิเนียม กระดาษ
line_oa_chat_240322_154042
line_oa_chat_240322_154512

บริการทำลาย เศษเหล็กสแครปBOI

รับซื้อสแครปหรือเศษโลหะเหลือใช้โรงงานอุตสาหกรรม. รับซื้อเศษทองแดง (Copper Scrap), เศษทองเหลือง (Brass Scrap) เศษอลูมิเนียม (Aluminium Scrap) เศษสแตนเลส (Stainless Scrap)
photooriginal-1704450-GaYHT

บริการขนย้ายเครื่องจักร
คำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

เรายินดีบริการบริการขนย้าย เครื่องจักรโดยคำนึงถึงความปลอดภัยในการขนย้าย รวมทั้งการคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
photooriginal-1704450-GaYHT
20210510142006

รับซื้อหน้าบริษัท
งานประมูล / โรงงาน

รับซื้อสแครปหรือเศษโลหะเหลือใช้โรงงานอุตสาหกรรม. รับซื้อเศษทองแดง (Copper Scrap), เศษทองเหลือง (Brass Scrap) เศษอลูมิเนียม (Aluminium Scrap) เศษสแตนเลส (Stainless Scrap)