ข่าวสาร/กิจกรรมต่างๆ

อุตสาหกรรมพลาสติกจะสามารถเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยลดโลกร้อนได้หรือไม่ ?

ท่ามกลางสายตาจำนวนมากที่จับจ้องและมองว่าพลาสติกเป็นหนึ่ง ‘ตัวการ’ สำคัญที่ก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน
แต่ในทางกลับกัน ความต้องการใช้พลาสติกยังคงเติบโตในอัตราที่สูงกว่าความต้องการใช้วัสดุชนิดอื่น ๆ มาก* เพราะหลายอุตสาหกรรมจำเป็นต้องใช้พลาสติกเป็นวัตถุดิบหลัก โดยเฉพาะอุตสาหกรรมการผลิตวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ อาทิ เข็มฉีดยา หน้ากากอนามัย ขวดน้ำเกลือ ที่มีเม็ดพลาสติก PP เป็นต้นทางสำคัญ เพราะยังไม่มีวัสดุอื่นที่เหมาะสมมากกว่าทั้งในแง่คุณสมบัติและประสิทธิภาพการใช้งาน
.
ด้วยสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป เราเชื่อว่าผู้ผลิตเม็ดพลาสติกก็เริ่มตื่นตัว ตระหนักรู้ และพยายามอย่างยิ่งในการพัฒนาการดำเนินธุรกิจให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุดซึ่งมาจากการปรับปรุงกระบวนการผลิตตลอดทั้งวงจรตั้งแต่ต้นจนจบ รวมถึงการหยิบยกหลักการพัฒนาอย่างยิ่งยืน มาประยุกต์ใช้อย่างชาญฉลาด
.
ด้วยเหตุนี้เอง ผู้ผลิตอย่าง HMC Polymers ผู้นำการผลิตเม็ดพลาสติกประเภท PP ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งใช้ในการผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์และอื่น ๆ ในอีกหลายหลายอุตสาหกรรม ได้พยายามปรับเปลี่ยนตัวเองเพื่อช่วยต่อสู้กับภาวะโลกรวนและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในหลากหลายมิติ ด้วยการนำหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนมาใช้ ควบคู่กับการก้าวเข้าสู่สังคมคาร์บอนต่ำเต็มตัว
โดยกำหนดกรอบการดำเนินงานเพื่อความชัดเจน มีเป้าหมายที่แน่น ภายใต้ 3 เสาหลัก ได้แก่
.
1) Circularity : ใช้ทรัพยากรคุ้มค่า หมุนเวียนไม่สิ้นสุด
2) Carbon Reduction : ปล่อยคาร์บอนให้น้อยลง รักษ์โลกมากขึ้น
3) Connectivity : เชื่อมโยงกับสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คน
.
ในส่วนของ Circularity Pillar : HMC Polymers ได้พัฒนา Sustainable PP Product หรือกลุ่มผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติก PP เพื่อความยั่งยืน เริ่มจากผลิตเม็ดพลาสติก PP ชนิด Bio-Based จากวัตถุดิบใช้แล้ว เช่น น้ำมันพืช เพื่อลดคาร์บอนในการผลิต รวมถึงได้พัฒนาเม็ดพลาสติก PP ที่มีความแข็งแรงสูง ลดเนื้อพลาสติกในการขึ้นรูปชิ้นงาน นอกจากนี้ยังเพิ่มอัตราการผลิตเม็ดพลาสติก PP จากบรรจุภัณฑ์พลาสติก PP ใช้แล้ว (PCR) หรือพลาสติก PP ที่ถูกทิ้งหรือไม่ตรงตามความต้องการระหว่างกระบวนการผลิตภาคอุตสาหกรรม (PIR) ทำให้พลาสติก PP ได้รับการรีไซเคิล นำกลับมาใช้ซ้ำแบบไม่รู้จบ
Carbon Reduction : กว่า 60 ผลิตภัณฑ์ของ HMC Polymers มีข้อมูลฉลากคาร์บอนฟุตปริ้นท์ (Carbon Footprint Products – CFPs) เพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้ซื้อและผู้ใช้ทั่วไปได้ทราบว่าการผลิตวัสดุดังกล่าวมีการปล่อยคาร์บอนมากน้อยเพียงใด เป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการสนับสนุนให้ผู้มีส่วนได้เสียคำนึงถึงการลดคาร์บอนได้มากที่สุด
.
นอกจากนี้ HMC Polymers ก็มีเป้าหมาย ‘Zero Flare’ ในอนาคต เพื่อลดปริมาณการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศในทุกขั้นตอนการผลิต ซึ่งกำลังวางแผนกันอย่างจริงจัง โดยเริ่มจากการติดตั้งหอเผาระดับพื้นดิน (Ground Flare) เป็นสิ่งแรก อันจะช่วยลดผลกระทบด้านอากาศและแสงได้ดี
.
Connectivity : HMC Polymers ริเริ่มแพลตฟอร์มการจัดการพลาสติก PP ใช้แล้วที่ชื่อว่า PP Reborn เพื่อมุ่งส่งเสริมการแยกขยะ เพิ่มการรีไซเคิล พร้อมให้ความรู้แก่ประชาชน วิธีปฏิบัติเหล่านี้สามารถสร้างอนาคตที่ยั่งยืนได้ ขึ้นอยู่กับการปรับตัว พัฒนา และร่วมมือกันของทุกภาคส่วน
.
แค่เปลี่ยนจากการทิ้งหรือการผลิตอย่างไม่ใส่ใจ มาเป็นช่วยกันคิดว่าเราจะทำยังไงให้พลาสติกมีส่วนช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีดังเช่นที่เป็นมา พร้อมกับมีส่วนช่วยลดภาวะโลกร้อน การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ เพราะเราทุกคนต่างมีโลกใบเดียวกัน หากเราไม่ร่วมกันทำ แล้วใครล่ะจะทำ
.
อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความพูดว่า "ผลิตเม็ดพลาสติก ผลิตน PP จากวัต จากวัตถุดิบใช้แล้ว เพิ่มอัตราการผลิต ผลิต เม็ดพลาสติกจาก าสติกจ PCR Circularity pillar ใช้ทรัพยากรคุ้มค่า ใช้ทรัพยากรคุ้ค่าหนุนเียนไม่ส ใช้ทรัพ ยาก รคุ้มค่า หมุน หมุนเวียนไม่สิ้นสุด"
อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความพูดว่า "Carbon Reduction pillar เห้นความเป็นกลางทางคาร์บอน ปล่อยให้น้อยลง ปล่อย มี่ข้อมูลฉลากสน์ มีข้อมูลฉลาก คาร์บอนฟุตปริ้นท์ ปริ้นท์ คาร์ กว่า 60 ผลิตภัณฑ์ Zero Flare ลดการปล่อยคาร์บอน ในทุกขั้นตอน"
อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความพูดว่า "pillar Connectivity เชื่อมโยงกับสังคม คม เชื่อ ยงกัน ยกระดับคุณภาพชีวิต ยกระ - แพลตฟอร์ม PP Reborn จัดการพลาสติก จัดการ PP ใช้แล้ว"
อ้างอิง
– Global Demand Increase in the Plastic Industry : https://bit.ly/3yMq4sA
– Plastic Use Projections to 2060 : https://bit.ly/4dZkTFI
– Plastic Market Forecast (2024-2030) : https://bit.ly/3XaL9Hc
อ้างอิง : เพจเฟสบุ๊ค Environman

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น